Samenwerking en communicatie in teams

Het geheel is meer dan de som van delen (Aristoteles)

Visie

Of het nu gaat om managers of medewerkers: van een team wordt veel verwacht. Daarin heeft elk team een eigen taal en eigen regels. De interactie tussen de leden bepaalt de kracht van het team. Elk teamlid kijkt anders aan tegen gebeurtenissen en de gevoelens die daarbij opgeroepen worden. Dat verschil oefent een grote invloed uit op de samenwerking binnen het team. Vrijwel elke blokkade of conflict ontstaat doordat mensen niet zeggen wat ze bedoelen en niet meer echt open staan voor anderen.
Scheffers coaching en training kan helpen deze onbewuste interactie– en denkpatronen zichtbaar te maken en onderlinge verschillen te leren hanteren. Zo kan er weer een open, dynamisch en energiek werkklimaat ontstaan. Dan pas kan ieders kracht en creativiteit weer vrijuit stromen.

Werkwijze

In een intakegesprek ga ik met u op zoek naar wat er speelt in het team. Hoe is de interactie? Spreken de teamleden elkaars taal? Begrijpen ze elkaar? Hierbij kijk ik naar medewerkers, management en organisatie. Daarbij heb ik uiteraard oor en oog voor uw observaties. Zo krijg ik een eerste beeld van het functioneren van het team en van hetgeen ik daaraan als coach zou kunnen bijdragen.
Na individuele gesprekken met de teamleden koppel ik mijn bevindingen plenair terug aan het team. Ik toets of iedereen zich daarin herkent. Vervolgens breng ik een advies uit voor  een begeleidingstraject  op maat.

Omschrijving begeleidingstraject

Afhankelijk van het doel van het begeleidingstraject vinden er meerdere bijeenkomsten plaats. Centraal daarin staan een open communicatie, vertrouwen, respect, integriteit en persoonlijke inzet van alle teamleden. Met het team werk ik aan concrete situaties die zich dagelijks voordoen. De teamleden krijgen oefeningen en opdrachten die gericht zijn op het reflecteren op het eigen handelen en dat van de collega’s. Ieders kwaliteiten en belemmeringen vormen onderwerp van onderzoek. We werken aan de onderlinge communicatie en het geven van feedback. We onderzoeken ook het plezier in het werk, of een ieder in het team tot zijn recht komt en wat de teamleden bindt met de organisatie en met elkaar. Uitgangspunt hierbij is de doelstelling en verantwoordelijkheid die het team heeft.

Voor wie?

Voor (management)teams die hun onderlinge samenwerking willen optimaliseren.

Interesse?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maria Scheffers
0182-551554/06-2827687 of info@schefferscoaching.nl.
Bij het trainen van teams werkt Maria Scheffers samen met Hylkje Scheffers-Folkertsma van Essense Training.

Terug naar boven