Workshop Signalering

De professional als ‘trend-watcher’ ?

Visie

Professionals in zorg en welzijn signaleren de hele dag, de vraag is wat doen zij en de organisatie met deze signalen? Signalering kan vanuit verschillende invalshoeken plaatsvinden. Daarmee is signalering een belangrijk instrument om invulling te geven aan het verbeteren van de situatie van (potentiële) cliënten, het aanpassen van het eigen organisatiebeleid, en het opsporen van tendensen. Met goed onderbouwde signalen zijn organisaties een serieuze partner van subsidiegevers in kader beleidsontwikkeling en kunnen zij zichtbaar maken wat zij kunnen bijdragen aan het oplossen van een actueel probleem. Daarmee is signalering tevens profilering.

Inhoud

De centrale vraag is; wat gebeurt er met signalen van professionals? Worden signalen wel doorgegeven en opgepakt. Allereerst in het eigen team, dan in de organisatie en daarna stadsbreed of samenlevingsbreed? Deze workshop gaat over het belang van signalering en de verschillende invalshoeken van waaruit dit kan plaatsvinden.
Mijn ervaring is dat professionals soms signaleringsmoe zijn. Hun ervaring is dat signalen blijven hangen en dat er meer mee kan gebeuren.
Deze workshop geeft handvatten aan professionals om zelf eigenaar te worden van hun signalen en deze te vertalen naar micro, meso en macro niveau. Aan de hand van een casus wordt geoefend om klachten en problemen van mensen om te zetten naar een signaal.
Managers en staf/beleidsmedewerkers krijgen inzicht in - en handvatten voor het ontwikkelen van een proces van signalering in de organisatie. Het vorm geven van  signalering op de verschillende niveaus in de organisatie en de bijbehorende verantwoordelijkheden.

Voor wie?

Deze workshop is voor:
  • professionals in zorg en welzijn die zich willen verbeteren in het vertalen van ervaringen van cliënten/patiënten naar bruikbare signalen voor de organisatie.
  • managers en staf/beleidsmedewerkers die de kwaliteit van signalering in hun organisatie willen verbeteren.

Praktische informatie

Deze workshop van drie uur enthousiasmeert professionals en kan als aftrap fungeren voor een kwaliteitsverbeteringtraject in de organisatie. Indien gewenst kan ik op verschillende manieren ondersteuning op maat bieden om signalering op alle niveaus te implementeren in uw organisatie.  

Interesse?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Maria Scheffers,
0182-551554/06-28276879
info@schefferscoaching.nl

 

Terug naar boven