Referenties

"Maria sluit naadloos aan bij waar de groep zich bevindt, met respect voor diversiteit in de groep. Zij brengt je verder in het proces. Haar kwaliteit is het in z'n waarde laten van het individu. Maar ook het op een natuurlijke wijze laten zien hoe je op een simpele manier tot andere effecten en/of resultaten kunt komen. Wonderlijk maar het werkt!"

Yolanda de Ridder, Manager Welzijn, SWON Nijmegen

 

"Als u op zoek bent naar een bevlogen trainer op het gebied van Empowerment en Sociaal Netwerkmethodiek, dan raad ik u Maria Scheffers van harte aan. Met haar deskundigheid, ervaring en persoonlijkheid, weet zij ieder teamlid persoonlijk te raken, met als resultaat een team dat niet alleen kennis heeft van de methodiek Empowerment, maar overtuigd is van de noodzaak van Empowerment.
Dat is essentieel in de sector zorg en welzijn!"

Naomi Appelhof, Locatiemanager De Brecht (RIBW) Volksbond Amsterdam

 

"Als organisatie, met een ondersteuningsaanbod voor cliënten met (niet) aangeboren hersenletsel, is het voor ons erg belangrijk en uitdagend om de ontwikkelingen in het kader van de WMO te volgen, daarop te anticiperen en ons steeds te vernieuwen. Dit vraagt om een omslag van individueel cliëntgericht werken naar netwerkgericht werken. Hoe zetten we de cliënt in zijn eigen kracht en hoe kan de cliënt zijn netwerk meer betrekken bij zijn leven?

De training Vitale netwerken van Maria heeft aan die omslag een belangrijke bijdrage geleverd. Onze medewerkers vinden het een interessante en leerzame cursus die naast nieuwe methodische inzichten ook bewustwording heeft geboden met betrekking tot hun persoonlijk en professioneel functioneren.

Maria laat de deelnemers zelf nadenken, zij daagt hen uit door prikkelende vragen en spiegelt hen. Ze creëert veiligheid in de groep en luistert met respect naar ieders mening en benoemt precies waar het om gaat. De dagelijkse praktijk komt uitgebreid aan bod. Zij laat zien hoe het werkt, geeft handvatten, en komt ook zelf met duidelijke praktijk voorbeelden. Maria heeft onze medewerkers geënthousiasmeerd, geïnspireerd en begeleid bij het zetten van nieuwe stappen. Zij zien het belang van netwerkgericht werken in. In contact met alle cliënten is hier nu aandacht voor."

Henny van de Sande, gedragskundige NSWAC

 

'Ik heb Maria al meerdere malen als trainster mogen contracteren voor welzijnsprofessionals met uiteenlopende praktijken. Met haar enthousiasme, energie en doorwrochte kennis van haar onderwerpen Empowerment en Netwerkbenadering neemt ze iedereen mee. Haar brede ervaring stelt haar in staat om zich met zeer uiteenlopende praktijken van professionals te verbinden.

Fijn om met haar samen te werken!'

Sophie Ephraïm