Maria Scheffers (1953)

Mogelijkheden zijn kansen die op vervulling wachten

Maria Scheffers

Terugkijkend op mijn loopbaan kan ik zeggen dat deze vooral tot stand gekomen is door het aangaan en oppakken van mogelijkheden die op mijn pad kwamen. En zo kijk ik ook vooruit. Het begeleiden van mensen loopt als een rode draad door al mijn functies. Door werkelijke interesse in wat de ander beweegt, creëer ik vertrouwen en veiligheid. Ik ervaar het als een voorrecht dat mensen mij hun vertrouwen geven. Daarbij ga ik er vanuit dat niemand iets zonder reden doet. Elk gedrag heeft een reden, ook al kent men die zelf nog niet.

Wat zet ik in?

Vanuit respect, openheid en oprechte betrokkenheid maak ik contact. Ik zie het als mijn rol om groepen en individuen te begeleiden bij het vergroten van hun inzicht, hun bewustwording en bij de daaruit voortkomende stappen in hun ontwikkelingsproces. Door mijn eigen persoonlijke groei en ervaring heb ik geleerd op welke manieren je in de bewustzijnsontwikkeling van mensen kunt investeren. Mijn ervaring is dat iedereen alles al in zich heeft. Het gaat erom dat innerlijk weten te onderkennen en te laten spreken. Bij teamvragen kijk ik hoe teamleden met elkaar omgaan, of ieder tot zijn/haar recht komt, of zij zich verbonden voelen met elkaar en met de organisatie en of zij plezier in hun werk hebben? Individueel coach ik mensen in hun zoektocht naar wat zij werkelijk willen. Waar krijgt u energie van en wat houdt u tegen? Daarbij richt ik mij op zowel persoonlijke ontwikkeling als werkgerelateerde vragen. Ik zet ervaringsgerichte werkvormen in waardoor mensen een diepgaand inzicht krijgen en letterlijk in beweging komen.

Wat breng ik mee?

Ik heb ruim 20 jaar ervaring in het begeleiden van veranderingsprocessen van individuen en groepen. Dit heb ik gedaan vanuit diverse functies: als manager, maatschappelijk werker, supervisor, trainer en coach. Na mijn HBO opleiding Groepsmaatschappelijk werk volgde ik o.a. de Voortgezette Agogische Opleiding; beroepsinnovatie en methodiekontwikkeling, Post-HBO Beleidskunde en bij het ITIP (Instituut voor Toegepaste en Integrale Psychologie) de opleidingen ‘De juiste maat’ voor directeuren en leidinggevenden en ‘Instrument voor hulp’ voor het begeleiden van veranderingsprocessen. Ook volg(de) ik trainingen in Energetisch werk, Zelfsturend leren, Omgaan met agressie en Familieopstellingen.

Ik werk samen met...