Advies en trajecten op maat!

Een creatief proces naar aansluiten bij uw werkelijke vraag

U kunt bij Scheffers coaching en training terecht als u, voor uzelf, uw team of een van uw medewerkers:

  • ontwikkelingen en veranderingen tot stand wilt brengen;
  • betrokkenheid bij en plezier in het werk wilt vergroten;
  • de kwaliteit van werken wilt verhogen;
  • de communicatie wilt verbeteren.

Aangezien ieder mens, elk team en iedere organisatie uniek is, bieden trajecten op maat het grootste rendement. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om individuele medewerkers, managers en/of teams. Zij zijn allen even belangrijk in dit proces.

Ik denk graag met u mee over hoe u het gewenste resultaat het beste kunt behalen. Daarom besteed ik in het intakegesprek ruimschoots aandacht aan de huidige en de gewenste situatie. Een gesprek met de mensen waar het om gaat is eveneens een onderdeel van de intake. Zo kan ik een traject afstemmen op uw wensen, uw mensen en uw organisatie.

Bij diverse trainingen gericht op verandering van werkwijze, zet ik mijn jarenlange praktijk ervaring in als maatschappelijk werker in verschillende organisaties. Deelnemers ervaren dit als een waardevolle aanvulling op de theorie.

Vanuit mijn ervaring als manager en projectleider in welzijn en dienstverlening denk ik met u mee over trajecten voor deskundigheidsbevordering aansluitend op de veranderende eisen vanuit de WMO en subsidiegevers.

U treft op deze website verschillende producten en diensten aan die ik te bieden heb. Indien bij u of in uw organisatie een leerbehoefte bestaat, die niet  direct terug te vinden is in het vaste aanbod, neem gerust contact op, ik ontwikkel graag voor u een programma op maat.