Opstarten en begeleiden intervisiegroep

Leren van - en met elkaar!

Visie

Intervisie is een methode van collegiale ondersteuning en onderlinge advisering bij werkproblemen in een kleine groep mensen met een vergelijkbaar werkniveau. Binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur komen zij tot nieuwe inzichten en oplossingen. De deelnemers staan gericht stil bij en reflecteren op hun functioneren (het beroep, de methodiek  of organisatie) Intervisie is inspirerend, het levert feedback en nieuwe ideeën op voor het eigen handelen in concrete werksituaties. Zo versterken en vergroten de deelnemers hun eigen en elkaars professioneel handelen. Het achterliggende doel is het benutten van elkaars kwaliteiten en het bevorderen van gemeenschappelijkheid. Intervisie kan ook innovatie en vernieuwing in professionele organisaties ondersteunen en bevorderen.

Begeleidingstraject

Ik begeleid de groep bij het opzetten, implementeren en zelfstandig leren functioneren als intervisiegroep. In deze training leren professionals wat er nodig is om een intervisiegroep te vormen, te houden en te onderhouden. Ze leren zich te gedragen in de rol van zowel voorzitter als inbrenger en deelnemer. Bij voorkeur wordt er één methode geleerd die als onderlegger voor de bijeenkomsten gaat dienen.
Intervisiegroepen blijken in de praktijk nogal eens te verzanden. Ik leer de groep wat het onderscheid is tussen intervisie en uitwisselen. Uitwisselen is vertellen hoe het met je gaat en wat je meegemaakt hebt, zonder dat je met die onderwerpen aan de slag gaat. Intervisie is daadwerkelijk met een vraagstuk aan de slag gaan en daar leerervaringen uit trekken. De kunst is om interesse en betrokkenheid betekenisvol te laten blijven over een langere periode.
De begeleiding omvat 5 bijeenkomsten. In elke bijeenkomst brengt een deelnemer een probleem in en wordt er direct in de praktijk geoefend met intervisie. Het is een training on the job.

Voor wie?

Voor professionals die zich willen ontwikkelen en in hun werk problemen willen oplossen waar geen standaard oplossingen voor zijn. Intervisie is ook voor organisaties die het leervermogen van hun organisatie willen vergroten. Intervisie kan plaats vinden in teamverband, maar ook met een groep vakgenoten, die zelfstandig en op professionele wijze werk- en beroepgerelateerde vraagstukken willen bespreken. Een groep bestaat uit 4 tot 8 personen.

Interesse?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met:
Maria Scheffers,
0182-551554/06-28276879
info@schefferscoaching.nl

Terug naar boven